Wat doet 2en3

Wat doet 2en3 /

Wat doet 2en3

Uitwerking bouwprojecten

  • tekenwerk in alle voorkomende fasen in Vectorworks, Archicad en Autocad
  • vertalen van het ontwerp naar een goed uitvoerbaar plan

Projectmanagement

  • interne en externe projectcoördinatie
  • plannen en organiseren, kostenbewaking
  • technische omschrijvingen en bestekken
  • aanbestedingen

Bouwbegeleiding

  • (esthetische) directievoering
  • inhoudelijk overleg met aannemers
  • bewaken planning, budget en bouwkundige kwaliteit
  • oplevering